Utbildningsappar leder rektorer från Kina till Rebla

Kinesisk delegation med rektor på jakt efter kreativitet besöker Rebla

Hur kommer det sig att så många av de utbildningsappar som används i den svenska skolan idag är utvecklade av små aktörer och inte av de stora läromedelsföretagen? Det är en fråga som rektorerna från Kina som är på delegationsresa i Sverige är nyfikna på och därför besöker de Rebla.

Rebla har utvecklat utbildningsappen Skrivis. Den kom ut i sin första version 2011 och har sedan dess använts frekvent i svenska skolor. Genom Skrivis, Facebook-forum, intervjuer med lärare och reflektioner har Rebla en klar bild av de svenska utbildningsapparnas historia.

Det var små företag eller enskilda personer som var först ut på marknaden av svenska lärappar. Det finns fördelar med att vara ett litet företag. Begränsade resurser ökar kreativiteten. Utan att ha stort varumärke att beskydda är man fri att våga satsa mer. De små aktörerna hade inga befintliga produkter som de var rädda att kannibalisera på utan kunde använda sig av de nya plattformarna (iPhone/iPad) utan hämningar.

Vad som gjordes var att ta fasta på en begränsad uppgift – lära sig skriva sina 100 första ord, lära sig klockan, lära sig tiotalskamraterna etc. Genom att hålla uppgiften begränsad kunde man bygga något som var enkelt, tydligt och användarvänligt. Denna typ av systemutveckling har sedan spridit sig vidare till andra områden. Det är inte längre lika vanligt att göra jättesatsningar på stora allomfattande system. Det satsas istället på att lösa en begränsad uppgift enkelt och tydligt. Företaget Unikum – som tar emot den kinesiska delegationen tillsammans med Rebla – är ett exempel på det.

Antalet apputvecklare inom utbildningsområdet har numera minskat. Det finns inte lika många småutvecklare längre. Å andra sidan har läromedelsföretagen nu tagit sig in på arenan med mer heltäckande material. Av de små använde de flesta sin fritid för att bygga sina produkter och många bar kostnaderna för appens utveckling genom inkomster från andra jobb. Försäljning av lärappar är, till skillnad från vad många tror, inte särskilt inkomstbringande. För att något ska bli långlivat behöver det kunna flyttas in i en professionell miljö och kunna bedrivas som ett heltidsjobb. Något som aldrig blev verklighet för de flesta utvecklarna.

Arvet efter de tidiga apputvecklarna lever emellertid vidare. Vi visade att med mod, intresse, lyhördhet och kreativitet kan man komma långt. AppStore gav många chansen att förverkliga sin idé och nå ut till tiotusentals med sina produkter. Systemutvecklarsverige är sig inte likt sedan AppStores intrång. Numera finns en mycket större respekt för den enskildes kraft. Kreativitet är ett ledord i utvecklingsteam – något som inte var en självklarhet för tio år sedan.