Användbara lösningar mynnar från kreativitet och passion

Torsdagens möte med den kinesiska delegationen gick ut på att förmedla hur Rebla arbetar och drivs av kreativitet. Delegationen bestod utav rektorer från Shanghai som ville veta mer om hur vi driver våra projekt för lärappar. Rektorerna var intresserade av att höra om vad som driver Rebla till att utveckla tekniska verktyg som är användbara och lättförståeliga för alla. Det är tillfredsställelsen av att göra en bra produkt som tjänar sitt ändamål, som driver Rebla.

För rektorerna berättade Rebla om utbildningsappen Skrivis, som går ut på att man på ett enkelt sätt lär sig stava och skriva. Det var apputvecklingen som låg till grund för starten av Rebla AB. Det har hänt mycket sedan uppstart 2012 och verksamheten består idag av fler delområden.

Utöver apputveckling bedriver Rebla verksamhet inom digitala effektiviseringsarbeten, webbutveckling, utveckling av webbsidor i WordPress samt digital marknadsföring. Gemensamt för samtliga uppdrag är att de är digitala. De projekt som vi åtar oss är projekt som Rebla i grund och botten tror på.

Att bedriva en verksamhet ur rent vinstintresse är ingenting Rebla strävar efter. Vi vänder istället på det hela. Passionen att skapa digitala verktyg och lösningar som kommer användarna till dels kommer i första hand. Utifrån detta kan företaget bedriva ekonomiskt gynnsamma projekt både både för sig själv och sina kunder.

Oavsett om det är en bokningsportal i ett webbutvecklingsprojekt, ett effektiviseringsarbete eller en designers hemsida som utvecklas, är kreativitet viktigt. Det är kreativitet som gör att vi kan hitta den enklaste men samtidigt mest givande lösningen, eller gör en hemsida användarvänlig och tilltalande. Med passion, kunskap och kreativitet skapar Rebla användbara slutprodukter som fyller kundens behov.