Digitalbyrå Rebla hjälper sina kunder med webbprogrammering, digital effektivisering, digital marknadsföring, wordpress och UX

Rebla på Medieteknikdagarna

Förra veckan hölls de årliga Medieteknikdagarna på Linköpings Universitet i Norrköping. Reblas VD Rebecca Lagerkvist är själv tidigare medieteknikstudent från LiU. Hon föreläste i år på MTD om konkreta tips till studenter inför arbetslivet.

Ofta skiljer det sig vad skolan väljer att lyfta fram i utbildningen och vad som behövs i verkligheten för en programmerare. Rebecca är expert inom ämnet, då Rebla under många år tagit in studenter och gett dem rätt verktyg för att komma ut och arbeta på företag.

För att interagera med studenterna på föreläsningen användes en poll. Det är ett digitalt frågeformulär som ökar interaktionen och dynamiken vid tillfällen som annars ofta är envägskommunikativa. En poll presenterar svaren live och kan användas istället för exempelvis handuppräckningar.

MTD-2016-poll

Vill du veta mer om hur digitala hjälpmedel kan användas?

Kontakta oss på info@rebla.se eller 076-014 04 48